<h1>A COOL BREEZE</h1>
<h1>A COOL BREEZE</h1>
<h1>A COOL BREEZE</h1>

Výstava A COOL BREEZE odkrývá nové možnosti prostorového zobrazování figury v současném umění v souboru děl sedmnácti mezinárodních umělců. Hlavním tématem je nové pojetí klasického sochařského námětu lidského těla, který je stále častěji zpracováván neobvyklým postupem a za použití netradičních materiálů. Výstava se pokouší o konfrontaci minulosti se současností, snaží se poukázat na zásadní posuny v současném sochařství.  

Zvolením paradigmatu lidské figury se dostáváme k sociálně-antropologické problematice odkrývající minulé konvenční kódy ideálu krásy a zobrazení člověka. Výzva, kterou s sebou přináší tradice figurálního zpracování, vede k těm nejprogresivnějším a nejinovativnějším příkladům současného sochařství.

„Ukazuje se, že velká řada umělců stále považuje lidské tělo, figuru za klíčový prostředek, za způsob skrze nějž se lze vyjadřovat k velmi současným otázkám reprezentace identity, sociální problematice vymezených skupin, kulturních hodnot a symbolik. Výsledkem je konfrontace s klasickými estetickými hodnotami a modernistickými formami,“ uvedl kurátor a ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma.

Reinterpretace tradice, hledání zdrojů v mimokřesťanských kulturách, volné zacházení s abstrahujícími tendencemi, přijímání postupů z praxe instalací, vypíchnutí narace v protikladu k více či méně vyprázdněným symbolům, ironické komentáře ke starým technikám, sociální role jedince v kontextu západní společnosti, to vše v pohybu zpět i kupředu mezi abstrakcí a anatomií v nejrůznějších technikách a způsobech, tvoří dnešní sochařskou produkci.

Lidské tělo přestalo být výlučným a prakticky jediným prostředkem k artikulaci závazných myšlenek a témat ve ztuhlé formě, odvozené komplikovanou destilací z průniku celých dějin tohoto oboru. Tělo přestalo být subjektem. Umělci užívají figuru více ve smyslu katalyzátoru, využívají ji k formulování cest, jimiž naše kultura, tedy ta západní, konstruuje identity, sociální pozice a hodnoty. Zabývají se aktuálními otázkami vlivu masmédií, otázkami násilí, situací ve společnosti, ať už uvnitř našeho kulturního okruhu nebo mimo něj, jejich díla jsou neobvyklými zrcadly našich akceptovaných kódů a konvencí reprezentujících to humánní.

„Samostatně i v souhrnu celé instalace má každé ze sedmnácti vystavených děl svou neobyčejně silnou auru, svůj příběh. Pokoušeli jsme se ho podtrhnout, zvýraznit tak, aby v této záplavě informací zanechával svou emocionální stopu,” uzavírá kurátor Petr Nedoma.

 

Vstup na výstavu volný díky finanční podpoře Nadačního fondu Avast.

Vystavující umělci: Elmgreen & Dragset, Ron Mueck, Athar Jaber, Yinka Shonibare, Stella Hamberg, Paloma Varga Weisz, Stephan Balkenhol, Isa Genzken, Melik Ohanian, Krištof Kintera, Roger Hiorns, Georg Herold, Christian Holstad, Antony Gormley, Thomas Houseago, Frank Benson, Thomas Schütte

Kurátor: Petr Nedoma

ARTPARK – OSM HLAV

S výstavou A COOL BREEZE vznikla i nová podoba Artparku, relaxačního a vzdělávacího centra Galerie Rudolfinum. Autorský projekt, který pod názvem Osm hlav pro Artpark připravily spolupracující umělkyně Barbora Fastrová a Johana Pošová, si jako reflexe výstavy pohrává s uměleckými kánony, používanými v průběhu dějin. Instalace vtipným způsobem ilustruje pravidla o proporcích těla, která jsou vyučována při lekcích kresby nebo modelování. Divák si na vlastní kůži vyzkouší jejich doslovný význam. Až do srpna bude Artpark nabízet vzdělávací programy pro školní skupiny, ale také pro veřejnost včetně vyhledávaných nedělních dětských dílen. Více o Artparku zde.

Doprovodné akce

Vernisáž výstavy A COOL BREEZE

Vernisáž výstavy A COOL BREEZE

Zveme Vás na vernisáž výstavy A COOL BREEZE…

24/04/2019
Sdílet
1. komentovaná prohlídka | A COOL BREEZE

1. komentovaná prohlídka | A COOL BREEZE

Jak současní umělci pracují s klasickým námětem figury?…

16/05/2019
Sdílet
28/05/2019
Sdílet
30/05/2019
Sdílet
05/06/2019
Sdílet
13/06/2019
Sdílet
Komentovaná prohlídka | A COOL BREEZE

Komentovaná prohlídka | A COOL BREEZE

Jak se dají pomocí figurální sochy vystihnout aktuální…

20/06/2019
Sdílet
Komentovaná prohlídka | A COOL BREEZE

Komentovaná prohlídka | A COOL BREEZE

Jak lze v současné době vnímat figurální sochy?…

27/06/2019
Sdílet
02/07/2019
Sdílet
02/07/2019
Sdílet
18/07/2019
Sdílet
25/07/2019
Sdílet
Komentovaná prohlídka | A COOL BREEZE

Komentovaná prohlídka | A COOL BREEZE

Jak reflektují vystavené figurální sochy aktuální společenské nálady?…

01/08/2019
Sdílet
Guided Tour | A Cool Breeze

Guided Tour | A Cool Breeze

How do contemporary artists reflect the classical theme…

08/08/2019
Sdílet

A COOL BREEZE | intro | Galerie Rudolfinum

momentálně zavřeno

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

připravujeme Unplugged

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

vernisáž 12. 8. 16:00

Jak k nám?

Mapa a další informace