Programy pro skupiny

Galerie Rudolfinum nabízí kromě klasických prohlídek pro školní nebo zájmové skupiny nově také speciální komentované prohlídky výstav zaměřené na malé skupiny rodičů a dětí či dospívajících, příměstské tábory či další zájemce. Výstavou Michaëla Borremanse The Duck vás provede lektorka, která výklad přizpůsobí konkrétní skupině, jejímu věkovému složení a požadované náročnosti výkladu. Pro nejmenší máme připravené i “bezdotykové” hry.

Programy jsou zdarma pro členy Klubu Otevřený dialog, pro ostatní platí cena uvedená u programů níže.

Rezervace na emailu svadlenkova@rudolfinum.org.

Studenti mohou při prohlídce využít také pracovní listy “Kdo se víc ptá, víc se dozví”.

 

Komentované prohlídky s lektorkou

Komentovaná prohlídka výstavy Michaël Borremans The Duck
různé věkové skupiny, max. 10 osob, 45min.
Výstavou Michaëla Borremanse The Duck vás provede lektorka, která výklad přizpůsobí konkrétní skupině, jejímu věkovému složení a požadované náročnosti výkladu. Pro nejmenší máme připravené i “bezdotykové” hry.
Program je zdarma pro členy Klubu Otevřený dialog, pro ostatní platí speciální cena 100 Kč za program.

 

Komentované prohlídky + workshopy k aktuální výstavě
Prostor je pravidelně dezinfikován.

Neskutečná skutečnost
2. stupeň ZŠ/SŠ, max. 30 osob, 90-120min.
Obrazy Michaëla Borremanse jsou velmi klidné. Ačkoliv na nich často uvidíte lidské figury, jen málokdy jsou v nějakém prudším pohybu. Ani podle gest, ani podle prostředí, nepoznáte, kde se nachází, co přesně si myslí, leckdy byste si je mohli splést s figurínou, jindy vypadá figurína jako živá bytost. Jsou skutečné a přesto neskutečné, skrývají tajemství a my můžeme jen hádat jaká. Michaël Borremans se formálně inspiruje starými mistry. Jeho postavy by však mohly existovat v jakékoliv době, pohybují se v bezčasí. I tím je jeho dílo současné.
V programu projdeme výstavou Michaël Borremans The Duck a budeme hovořit o hlavních rysech jeho práce. Kromě vystavených maleb a videí zmíníme i kresby, kterým se umělec dlouho věnoval. V navazujícím workshopu se pak pokusíme ztvárnit téma „tajemství“ třemi různými technikami.
Optimální počet studentů v jedné skupině je 15-20, u větších skupin max. do 30 studentů doporučujeme po dohodě asistenci pedagogů. Program je zdarma pro členy Klubu Otevřený dialog, pro ostatní platí cena 300 Kč za program. 

Věnuj mi svůj pohled
2. stupeň ZŠ/SŠ, max. 30 osob, 90-120min.
Jaké prostředky používá malíř, když chce, aby jeho obraz navázal kontakt s divákem? Co to znamená, když obrazy komunikují? Námětem děl Michaëla Borremanse bývají lidé. Díky mistrovské technice malby nám v mnohém připomínají staré mistry, například Vermeera či Velázqueze, nepatří ale do stejného světa. Lidé na Borremansových obrazech na nás nehledí, jako by něco tajili. Někdy jsou dokonce zobrazeni zezadu, občas ani nepoznáme, jde-li o živou bytost. Borremans maluje lidi jako zátiší. Alespoň na první pohled.
Společně si budeme povídat o díle současného belgického malíře, jeho inspiračních zdrojích a o tom, jakým způsobem mohou obrazy (ne)komunikovat s divákem. V druhé části navážeme workshopem, ve kterém budeme schopnosti obrazů komunikovat výtvarně zkoumat.
Optimální počet studentů v jedné skupině je 15-20, u větších skupin max. do 30 studentů doporučujeme po dohodě asistenci pedagogů. Program je zdarma pro členy Klubu Otevřený dialog, pro ostatní platí cena 300 Kč za program.

Kdo se víc ptá, víc se dozví
2. stupeň ZŠ/SŠ, max. 30 osob, 30-40min.
Na základě pracovních listů, které jsou zde volně ke stažení, nabízíme moderovanou prohlídku aktuální výstavy přibližující možné způsoby uvažovaní o výtvarném umění jako takovém.
Optimální počet studentů v jedné skupině je 15-20, u větších skupin max. do 30 studentů doporučujeme po dohodě asistenci pedagogů. Program je zdarma pro členy Klubu Otevřený dialog, pro ostatní platí cena 300 Kč za program.

 

 

Naše lektorky

Bc. Daniela Grohová – lektorka, absolventka PedF UK oboru Francouzský jazyk a literatura, momentálně studuje Divadelní fakultu AMU, obor Autorské herectví a pedagogika. Iniciátorka festivalu Kočí v Chotči, spolupracuje s iniciativou Sametové posvícení.

Mgr. Kateřina Lahodová – lektorka, vystudovala dějiny umění na FFUK, působí v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Je spoluautorkou knihy Klacky v galerii.

Mgr. Tereza Štojdlová – lektorka, vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara a PedF UK, obor Výtvarná výchova pro ZUŠ. Vyučuje výtvarnou výchovu na 2. stupni ZŠ. Rok studovala arteterapii, profesionálně se věnuje perské a orientální kultuře a tanci, a vlastní tvorbě.

Mgr. Zdenka Švadlenková – lektorka, vystudovala PedF UK obor Výtvarná výchova pro ZUŠ a FF UK informační studia a knihovnictví. Spoluzakládala spolek ARTEDU, vyučovala na gymnáziu, koncipuje divadelní ateliéry ve VILE Štvanice.

Mgr. Veronika Zavřelová – je výtvarný pedagog, v současné době učí na základní umělecké škole a lektoruje výtvarné workshopy. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Výtvarná výchova. Mimo její hlavní zaměření v pedagogice má za sebou ukončené bakalářské studium na Fakultě architektury na ČVUT.

úterý-neděle 10:00-18:00

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

čtvrtek 10:00-20:00

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

pondělí zavřeno

Jak k nám?

Mapa a další informace