Archiv výstav: 1997

Poslední obraz

Projekt Mileny Slavické představil mladé, začínající umělce, kteří obrátili svou pozornost k tradičnímu médiu obrazu. Výstava se snažila prověřit únosnost a možnosti obrazové formy a umožnit konfrontaci jednotlivých výtvarníků mezi sebou. Sám název v sobě skrýval i humornou refle...

Cathy de Monchaux

Výstava britské sochařky Cathy de Monchaux, dnes jedné z nejvýznačnějších představitelek současné britské scény, v Galerii Rudolfinum byla prvním představením její tvorby v České republice a zároveň jedinou zahraniční reprízou londýnské expozice. Galerie Rudolfinum touto výstavou...

České imaginativní umění

Výstava se opírala o obsah knihy téhož názvu, která byla edičně připravena za podpory Open Society Institute. Jedná se o antologii publikovaných i dosud nevydaných studií výtvarného teoretika Františka Šmejkala na dané téma z let 1960-1988, jež se zachovaly v autorově pozůstalost...

Tváře a těla Říše středu

Výstava byla první reprezentativní přehlídkou současného čínského umění u nás. Představila vybranou kolekci děl některých z nejvýznamnějších umělců čínské výtvarné avantgardy 90 let. Téma výstavy – lidské tělo a tvář – odráželo dominantní postavení těchto konceptů v současném čín...

Jiří Georg Dokoupil: catalogo

Jiří Georg Dokoupil je jedním z mála českých výtvarníků poválečné doby, který se plně prosadil na mezinárodní výtvarné scéně. Tím zajímavější je fakt, že expozice v Galerii Rudolfinum se stala první obsáhlou prezentací jeho díla v České republice. Galerie Rudolfinum se od počátku...

momentálně zavřeno

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

připravujeme Unplugged

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

vernisáž 12. 8. 16:00

Jak k nám?

Mapa a další informace