Galerie Rudolfinum

TARYN SIMON

27. 4. 2016 – 10. 7. 2016
Galerie Rudolfinum
Curator: Michal Nanoru

Birds in the James Bond films, illegal imports confiscated at JFK airport, algorithms of picture collections, secretive bases of American religious, administrative or military institutions… New York artist Taryn Simon (b. 1975) will present six projects from 2007 until 2014 at the end of April at the Galerie Rudolfinum.

about the exhibition

New York artist Taryn Simon (*1975) creates elaborate classifications of obscurities that sometimes hide in plain sight. In a time when we increasingly define ourselves by things, it is mostly objects, not people
or situations that feature in her photographs. If they ever inhabit her art, humans usually succumb to the role of variables in larger, dominating frameworks. Simon’s work questions the modes of representation – by asking how to depict complex notions like taxation, injustice, or power; by examining the forms and value of information, be it DNA or travel catalogues of places soon to be bombarded; and eventually shows seemingly neutral systems as inescapably constructed, predetermined and controlling, but still subject to chance.

Simon’s methods, cultivated by investigation as well as critical theory, often involve years of research, intense travel, and the laborious collection of material. The conceptual approach is, however, not accompanied by a repudiation of the visual, the formal, or of storytelling—their seductiveness is part of the plan. The images, taken mostly by large format cameras, always aim at the beautiful and together with the texts conjure topics from the 20th and 21st century mythologies: the twists of international affairs, the historic ironies, the what-if magnetism of conspiracy theories, and combine them with the charms of cabinets of curiosities or the exponents of the Kafkaesque structures that we pass on the way from the airport.

Simon considers photography, writing, graphic design, performance, sculpture, and film all part of her medium. The synchronization and consistency for which her capabilities and resources in these fields allow, the sheer amount of information, the persuasiveness of the images, the impersonal tone of the anchoring texts, the seriousness of the designs and exquisiteness of the materials used for making these into desirable artifacts, all present a face of objective and unquestionable authority. But what they are actually here to do is obscure, and by that ultimately highlight, the necessarily manipulative nature of the organization of information and the ever more elusive line between reality and fiction, the trustworthy and unbelievable, essential and arbitrary, order and chaos.

The exhibition brings together six projects produced between 2007 and 2014.

TARYN SIMON (*1975) is a multidisciplinary artist who has worked in photography, text, sculpture and performance. Her practice involves extensive research, guided by an interest in systems of categorization and classification. Simon’s works have been the subject of exhibitions at Garage Museum of Contemporary Art, Moscow (2016), Jeu de Paume, Paris (2015), Ullens Center for Contemporary Art, Beijing (2013); Museum of Modern Art, New York (2012); Tate Modern, London (2011); Neue Nationalgalerie, Berlin (2011); and Whitney Museum of American Art, New York (2007). Permanent collections include Metropolitan Museum of Art, Tate Modern, the Guggenheim Museum, Centre Georges Pompidou, and the Los Angeles County Museum of Art. Her work is included in the 56th Venice Biennale (2015). She is a graduate of Brown University and a Guggenheim Fellow. Simon lives and works in New York.

tickets

tickets

Full 120 CZK
Reduced 70 CZK

partners

partners

General Partner
J&T Banka

Exhibition Partner
AVAST Foundation
US Embassy

Media partners
Lidové noviny
Art&Antiques
Radio Wave
Radio 1

taryn simon: program pro školy

taryn simon: program pro školy

Taryn Simon: Program pro školy

Komentované prohlídky pro školy
ZŠ, SŠ (60, 90 min)
V rámci prohlídky výstavy se za pomoci lektora seznámíte s dílem umělkyně Taryn Simon, představeným na výstavě i s její předchozí tvorbou a inspiracemi. Prohlídky mohou být doplněny krátkými workshopy a výtvarnými dílnami.

Další programy pro školy

Vytvoř si vlastní katalog!
ZŠ, SŠ (60, 90, 120 min)
V rámci programu se za pomoci lektora seznámíte s dílem Taryn Simon a inspirujete se k vytvoření vlastního díla navazujícího na ústřední téma výstavy – třídění obrazů a systematizace skutečnosti.
Fotografka Taryn Simon se ve svých projektech zabývá tříděním zdánlivě nesouvisejících věcí, zajímají ji systémy všeho druhu: vybírá z filmů o nesmrtelném agentu 007 Jamesi Bondovi záběry s ptáky a vytvoří katalog všech ptáků, kteří se ve filmech o něm objevili. Jindy fotí pašované věci, které zabavují celníci na letišti v New Yorku nebo navštíví kartotéku newyorské knihovny a nafotí kolekce archivovaných fotografií.
V rámci dílny navážeme na projekt Taryn Simon, ve kterém se zaměřila právě na obrazovou sbírku newyorské veřejné knihovny z roku 1915 – jakéhosi předchůdce internetových vyhledavačů. Úkolem studentů je vytvořit si vlastní archiv fotografií a následně i svůj jedinečný katalog. Ten bude obsahovat téma, které si sami vyberou a k němuž si dohledají v našem archivu fotografií nejvhodnější obrázky.
Jazyk je systém, který nám dává univerzální klíč, jak se vyznávat ve světě. V programu si vyzkoušíme, jak nahradit slova obrazy a jestli je možné se bez slov úplně obejít.

Atlas ptáků
ZŠ (60, 90, 120 min)
Nejprve se seznámíte s dílem umělkyně Taryn Simon a inspirujete se k vytvoření vlastního díla, atlasu, navazujícího na jedno z témat výstavy.
Každý si vymyslí úplně nový druh neexistujícího ptáka, nakreslí ho a podrobně ho popíše – kde žije, co loví, jestli žije ve skupinách, jestli staví hnízda, stěhuje se na zimu apod. Vytvoří o něm dvojstránku do společného ATLASU PTÁKŮ. Vznikne knížka, kterou si budou moci návštěvníci výstavy prohlížet přímo v Ateliéru, který je součástí výstavy.

Program kombinuje prohlídku výstavy a výtvarnou dílnou, která je určena především pro žáky základních škol, ale je možné ji přizpůsobit i menším dětem.

Příběhy z knihovny
ZŠ (60, 90 min)
V rámci programu se za pomoci lektora seznámíte s dílem Taryn Simon a inspirujete se k vytvoření vlastního obrazového příběhu.

V rámci dílny částečně navážeme na projekt Taryn Simon, ve kterém zpracovává sbírku newyorské veřejné knihovny z roku 1915 – jakéhosi předchůdce internetových vyhledavačů. Úkolem studentů je z připraveného obrazového materiálu seřadit fotografie podle druhu a vytvořit z nich vlastní obrazový příběh.

Děti vybírají z vystřižených zalaminovaných fotografií jako z obrazové kartotéky (newyorské) knihovny a z konkrétních fotografií sestaví obraz, vybírají z archivu podle jednotlivých druhů: např. zvířata, lidé, stroje apod. Obrázky srovnají do libovolných řad a vymyslí k nim příběhy, které obrázky spojí. Pak tyto nově vzniklé příběhy převypráví svým spolužákům.

V programu určeném menším dětem se soustředíme na možnost vytvářet a nově kombinovat výtvarné celky, které vybízejí k vytváření nečekaných souvislostí a příběhů.

reproductions

reproductions

An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007, White Tiger (Kenny), © Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery
An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007, White Tiger (Kenny), © Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery
Installation shot, An American Index of the Hidden and Unfamiliar
Installation shot, An American Index of the Hidden and Unfamiliar
Installation shot, Contraband
Installation shot, Contraband
Installation shot, The Picture Collection
Installation shot, The Picture Collection
The Picture Collection, 2013, Express Highways, © Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery
The Picture Collection, 2013, Express Highways, © Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery
Installation shot, Field Guide to Birds of the West Indies
Installation shot, Field Guide to Birds of the West Indies
An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007, Cryopreservation Unit, © Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery
An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007, Cryopreservation Unit, © Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery
An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007, U.S. Customs and Border Protection, Contraband Room, © Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery
An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007, U.S. Customs and Border Protection, Contraband Room, © Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery
/* by Sinfin.cz */