Galerie Rudolfinum

Tak pravil LaChapelle

7. 12. 2011 – 26. 2. 2012
velká galerie
Kurátor: Otto M. Urban

Galerie Rudolfinum představuje výstavu fotografické tvorby amerického fotografa Davida LaChapella, která zahrnuje v reprezentačním průřezu nejdůležitější období a milníky jeho tvorby.

o výstavě

Americký fotograf David LaChapelle (nar. 1963) patří již od poloviny 90. let 20. století mezi nejvýznamnější světové fotografy. Jeho tvorba ovlivnila desítky dalších autorů a LaChapelle si postupně vytvořil svůj nezaměnitelný a na první pohled rozpoznatelný styl. Výstava Tak pravil LaChapelle v pražské Galerii Rudolfinum má v kontextu jeho dosavadních výstav výjimečné postavení. Jedná se o první retrospektivu jeho tvorby, která zahrnuje i rané fotografie z poloviny 80. let. Právě rané fotografie a skicy jsou vystavovány poměrně málo a pražská výstava je poprvé uvádí do souvislosti autorova dosavadního díla. Výstava představuje reprezentativní soubor 109 LaChapellových děl, mapuje všechny důležité etapy jeho tvorby. Důraz je ale kladen především na díla z posledních let, kdy LaChapelle téměř opustil prostor módy a reklamy, aby se vrátil ke svým uměleckým počátkům a k volné tvorbě. Na výstavě z této etapy nechybí žádná z důležitých fotografií, včetně monumentálních děl Potopa (2006) nebo Prám iluzí běsnící ku pravdě (2011).

Výstava je připravena ve spolupráci s agenturou Pavleye Art and Culture.
Hlavním partnerem výstavy je J&T BANKA.

vstupné

vstupné

Tak pravil LaChapelle

Plné vstupné: 130 Kč
Snížené vstupné: 80 Kč
Školní skupiny s pedagogickým doprovodem (Galerie Rudolfinum): 30 Kč/osoba

partneři

partneři

Hlavní partner výstavy
J&T BANKA

Partneři výstavy
buddha-bar, buddha-bar hotel

Hlavní mediální partner
Lidové noviny, lidovky.cz

Mediální partneři výstavy
Bigmedia, Radio 1, Reflex, VICE

S podporou
U.S. Embassy, město Praha

Grafický design / Studio Najbrt

Produkce /
Fred Torres Collaborations: Fred Torres, Patrick Toolan, Giuliano Argenziano, Costanza Musumeci, Rachel Kurjakovic, Vickie Arndt, Drew Dawson, Casey Lee Wanlass, Steven Pranica, Jordie Turner, Roberto J. Cardenas
Pavleye Art and Culture: Alena Kondášová, Jozef Pavleye, Milosh Harajda

Administrace / Radka Kareisová
Produkce / David Korecký
Propagace / Klára Derzsiová
Doprovodné programy / Marian Pliska
Asistentka / Šárka Komedová
Redakce / Zuzana Kosařová

Instalace a osvětlení / David Webr

Výstava se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

edukativní program pro školy

edukativní program pro školy

Galerie Rudolfinum připravila ve spolupraci s fakultami Umění a designu (Kurátorska studia) a Pedagogickou (Katedra výtvarné kultury) Univerzity J. E. Purkyně Ustí nad Labem a s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (Katedra výtvarné výchovy) edukativní program pro školy.

Nabízíme komentované prohlídky, galerijní animace, výtvarné dílny:

- komentované prohlídky po mailové nebo telefonické rezervaci na:
E pliska@rudolfinum.org, T 227 059 346

- galerijní animace k výstavě Tak pravil LaChapelle
(LaChapellova tvorba, její analýza, výtvarná tvorba – tvůrčí hra – skupinová práce:
úkoly „Divadelní inscenace“, „Koláž“, „Zoom“, reflexe animátorů a účastníků animace;
předpokládaná délka animace 90´, dle aktuální situace lze zkrátit nebo nechat větší prostor pro tvorbu či diskuzi) po mailové nebo telefonické domluvě termínu na:
E pliska@rudolfinum.org, T 227 059 346

- výtvarné dílny k výstavě Jana Híska Noční jezdec
Laboratoř příběhů: rekonstrukce nejen obrazových příběhů Jana Híska.
(výtvarné dílny pomohou dětem pomocí jejich vlastního zážitku a zkušenosti vysvětlit, jak autor pracuje s vrstvením příběhů v obraze a jejich prolínáním. Ilustrace, vyprávění a variace příběhů za pomoci meotaru, fólií a fixů...; vhodné pro různé věkové skupiny) po mailové nebo telefonické domluvě termínu na:
E pliska@rudolfinum.org, T 227 059 346
Doporučit můžeme dílny např. termíny: 25.1., 16.2., a lze domlouvat další.

publikace

publikace

přílohy

přílohy

reprodukce

reprodukce

David LaChapelle: Archanděl Gabriel 2, 1986, autorská zvětšenina - Cibachrome, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Archanděl Gabriel 2, 1986, autorská zvětšenina - Cibachrome, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Uma Thurman - Teď přece nemůžeš odejít , C-print, 1997, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Uma Thurman - Teď přece nemůžeš odejít , C-print, 1997, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Probuzení - Jesse, C-print , 2007, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Probuzení - Jesse, C-print , 2007, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Amanda Lepore - Závislá na diamantech, C-print , 1997, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Amanda Lepore - Závislá na diamantech, C-print , 1997, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Poslední večeře, 2003, C-print, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Poslední večeře, 2003, C-print, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Andělé, svatí a mučedníci 3, černobílá fotografie na barytovém papíře, 1984  , © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Andělé, svatí a mučedníci 3, černobílá fotografie na barytovém papíře, 1984 , © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Americké vzpomínky - Dvojité rande, C-print, 2006, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations
David LaChapelle: Americké vzpomínky - Dvojité rande, C-print, 2006, © David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations

další fotogalerie

/* by Sinfin.cz */