Galerie Rudolfinum

EBERHARD HAVEKOST. LOGIK

6. 4. 2017 – 2. 7. 2017
Galerie Rudolfinum
Kurátor: Petr Nedoma

Galerie Rudolfinum uvádí výstavu německého malíře Eberharda Havekosta, jednoho z čelních představitelů nové generace malířů, kteří ve své tvorbě používají digitální vizuální jazyk. Výstava nazvaná Logik je autorským výběrem prací Eberharda Havekosta za posledních přibližně deset let, které má český divák možnost zhlédnout úplně poprvé.

o výstavě

Autor zde pracuje s materiálem, jenž nás každodenně obklopuje, ať už v žité či zprostředkované realitě. Předlohou pro umělcovu precizní malbu jsou především televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, v nichž se opakovaně objevují motivy přírody, portrétu a lidské figury, architektury a také nejrůznějších dopravních prostředků – karavanů, aut a letadel. Prvek opakování je v Havekostově tvorbě důležitý stejně jako neustálé sledování proměny času. V souvislosti se současným obrazem se musíme znovu ptát, co je to motiv, co název, forma a obsah. Havekostovo dílo tyto otázky pojímá netradičním způsobem, který se vymyká jednoznačné kategorizaci.

Kurátor výstavy Petr Nedoma říká: „Východiskem Havekostovy tvorby je především fotografie, prakticky jakákoliv, kterou promyšleně upravuje v počítači. S použitím fotografie se snaží vytvořit obraz, který, i když zdánlivě věrně popisuje cosi z reality, směřuje od prostého popisu směrem k jádru nepředmětného sdělení. Vývoj jeho tvorby směřuje k redukci významů zobrazení a tím ke stále větší převaze děl, jejichž jediným tématem je obraz sám o sobě, zdánlivě abstraktní, svým způsobem odcizený svému původnímu účelu zobrazovat realitu. Základní otázkou je hledání nepopisné reality, reality nezatížené lacinými emocemi a banalitou donekonečna se opakujících vyprázdněných sdělení a významů. Neurčitost obrazů je odrazovým můstkem cesty za obraz. Jako nejpodstatnější zůstává obrazová kvalita sama o sobě, nezatížená významy. Mnohdy je zcela nezávislá na zobrazeném motivu. Ten je používán pouze jako podpůrná konstrukce k otevření diskuse o světě zahlceném hypertrofovaným zobrazováním, jež začíná překrývat prostou, nemanipulovanou realitu světa, odsouvanou do pozadí jako něco méněcenného, nevýznamného a pozměňuje její skutečný obsah a význam.“

V širších souvislostech současné malby si můžeme vedle Eberhard Havekosta připomenout dílo Luca Tuymanse a zejména Gerharda Richtera, i když pro něj byla fotografie více prostředkem k posilování významu malby a Richter, na rozdíl od Havekosta, se nikdy zcela nevzdal významu námětu a obsahu zobrazení. Příležitost k přímému srovnání tvorby Havekosta a Richtera bude mít český divák v rámci Česko-německého kulturního jara, jehož součástí je nejen výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, ale i výstava díla Gerharda Richtera v Národní galerii.

Eberhard Havekost (*1967) se narodil v Drážďanech, kde také studoval na Hochschule für Bildende Künste. V roce 1999 získal prestižní Karl Schmidt-Rottluff Stipendium. Momentálně působí jako profesor na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu. Mezi významné instituce, kde prezentoval své samostatné výstavy, patří Kunstmuseum Wolfsburg, SCHIRN Kunsthalle ve Frankfurtu či Stedelijk Museum v Amsterdamu. Žije a tvoří v Berlíně.

Výstava v Galerii Rudolfinum přímo navazuje na předchozí představení autorovy tvorby v berlínském centru současného umění Kindl. Výběr prací pro pražskou výstavu koncipoval Eberhard Havekost, kurátorem je ředitel GR Petr Nedoma. K výstavě je vydáván katalog s úvodním textem Petra Nedomy a esejemi od Petra Vaňouse, českého výtvarného teoretika a kurátora, a také Invar-Torre Hollause, švýcarského historika umění.

vstupenky

vstupenky

Plné: 120 CZK
Snížené: 70 CZK

partneři

partneři

Generální partner
J&T BANKA

Partneři výstavy
Nadační fond AVAST, Česko-německý fond budoucnosti, Kulturní jaro

Mediální partneři
Lidové noviny, Art and Antiques, Radio 1, Radio Wave

program pro školy

program pro školy

Speciální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia zahrnují komentované prohlídky, workshopy a výtvarné dílny. Programy nabízíme na 60, 90 a 120 minut (případně dle dohody) od úterý do pátku (10.00-17.00). Programy jsou zdarma. V případě zájmu kontaktujte Ondřeje Horáka na adrese horak@rudolfinum.org.

Kvality povrchu – povrchy kvalit
ZŠ/SŠ/90

Program nazvaný „Kvality povrchu – povrchy kvalit“ k výstavě Logik Eberharda Havekosta dává odpovědi na otázky, proč dnes malba vypadá jinak, než třeba před 100 lety. Jak se umělci ve dvacátém století osvobodili od realistického pojetí? A jaké nové možnosti malba současným umělcům nabízí? Na Havekostových dílech se seznámíme s přístupem realistickým, geometricky abstraktním, s gestickou akční malbou apod. Studenti budou moci sami hledat rozdíly a nacházet klíče k jejich pochopení formou hry a prezentace nalezených souvislostí.
V závěrečném malířském workshopu navážeme na specifický Havekostův způsob, jak pracuje s předlohami ke svým obrazům – používá digitálně manipulované fotografie, materiály z novin, časopisů, z televize, zajímají ho nezvyklé detaily a proměny jejich působení. Pro nás bude inspirací jeho práce s různými povrchy a materiály, které mohou v procesu tvorby zcela změnit svůj charakter a dát divákovy klamavý dojem o svých skutečných vlastnostech.

Co všechno vidím na obraze?
MŠ/ZŠ/60/90

Jak vzniká obraz a jaké podoby může mít? Proč na některých obrazech nic skutečného nerozeznám? Na Havekostových dílech se seznámíme s různým malířským přístupem.
Děti budou moci sami hledat rozdíly a snažit se říci, co na obrazech rozpoznávají.
Předlohou pro umělcovu malbu jsou především televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, v nichž se objevují motivy přírody, lidské figury a také nejrůznějších dopravních prostředků – třeba karavanů, aut nebo letadel. V závěrečném malířském workshopu navážeme na specifický Havekostův způsob ve kterém pracuje s fotografickými předlohami, ve kterých se zaměřuje na nezvyklé detaily.

ARTPARK
Artpark je interaktivní prostor v Galerii Rudolfinum, v němž probíhají i programy, které přímo s aktuální výstavou v Galerii Rudolfinum nesouvisí. Vstupné a programy s lektory jsou pro organizované nebo školní skupiny zdarma.

Příběh uměleckého díla
MŠ/ZŠ 60/90/120
Program je prvním nahlédnutím do světa umění. Podíváme se společně na to, co je umění a kde všude ho hledat. Zjistíme, jak mohou umělecká díla vypadat dnes. Pomocí zábavných her a výtvarných aktivit odpovíme na otázku “Koho a co potřebuje umělecké dílo ke svému životu?” Zahrajeme si postupně na umělce, kurátory a diváky a najdeme nejvhodnější místo pro vystavení uměleckých děl, která vzniknou.

Umí současní malíři malovat?
ZŠ/SŠ 90/120
Proč dnes vypadá umělecké dílo jinak než kdysi? Co se stalo v umění během 19. století a jak tyto události ovlivnily vývoj umění ve 20. století? Na tyto a další otázky najdou žáci odpověď v rámci svého vlastního pátrání v Artparku. Proměnu výtvarného názoru této epochy zažijí i ve své vlastní výtvarné tvorbě. Dostanou se od tradiční malby až k novým médiím 20. a 21. století. V závěrečném workshopu si vyzkouší tvořit jako postmoderní umělci na zadání jako performance, site-specific, bodyart a další.

publikace

publikace

reprodukce

reprodukce

Eberhard Havekost, Ocean (Oceán), B12, 2012. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Ocean (Oceán), B12, 2012. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Copy (Kopie) 2, B13, 2013. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Copy (Kopie) 2, B13, 2013. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Materie (Hmota) 1 (3/3), B12/13, 2012 – 2013. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Materie (Hmota) 1 (3/3), B12/13, 2012 – 2013. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Transformers (Transformátory), B14, 2014. Courtesy of Anton Kern Gallery, New York.
Eberhard Havekost, Transformers (Transformátory), B14, 2014. Courtesy of Anton Kern Gallery, New York.
Eberhard Havekost, Horizont 2/7, B11, 2011. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Horizont 2/7, B11, 2011. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Poison (Jed), B14, 2014. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Poison (Jed), B14, 2014. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Flatscreen, B12, 2012. Courtesy of Anton Kern Gallery, New York.
Eberhard Havekost, Flatscreen, B12, 2012. Courtesy of Anton Kern Gallery, New York.
Eberhard Havekost, Baum (Strom), B15, 2015. Courtesy of Anton Kern Gallery, New York.
Eberhard Havekost, Baum (Strom), B15, 2015. Courtesy of Anton Kern Gallery, New York.
Eberhard Havekost, Zimmerpflanze (Pokojová květina), 2016. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Eberhard Havekost, Zimmerpflanze (Pokojová květina), 2016. Courtesy of Galerie Gebr. Lehmann, Dresden.
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
Pohled do instalace. Foto: Martin Polák, © 2017 Galerie Rudolfinum
/* by Sinfin.cz */