<h1>Československý socialistický realismus</h1>
<h1>Československý socialistický realismus</h1>
<h1>Československý socialistický realismus</h1>

Socialistický realismus se obvykle spojuje se sovětskou vizionářskou kulturou počátku “prvního” komunistického státu. Podobu sovětské tvorby určoval politický program, který zároveň sliboval vybudovat humánní společnost pomocí násilí. Pro sovětské, centrálně řízené umění se stala typickou monumentálně zjednodušená forma, prodchnutá budovatelským nadšením a vírou v lepší, socialistickou budoucnost.

Československá kultura začala programově následovat umění sovětské stalinské éry po převzetí moci komunisty, od února 1948. Tvorbu v duchu sovětského vzoru zajišťovala a kontrolovala nová, centrálně řízená umělecká organizace. Iracionálně tvrdá, schematická struktura vedení uměleckých svazů omezila přirozený vývoj československé kultury.

Výstava “Československý socialistický realismus 1948 – 1958” představuje v malbě, plastice, objektech a dokumentech celou rozporuplnou dekádu českého výtvarného umění. Nejen díla a mnohé, často až kuriózní předměty (např. ukázky oficiálních státnických darů či soudobého užitého umění), ale i bohatý doprovodný program k výstavě, věnovaný tehdejší architektuře, módě, literatuře nebo kritice a úloze médií, s patřičným dobovým odstupem evokují období, které ovládl socialistický realismus.

Typickými znaky středoevropského socialistického realismu se staly různorodý charakter a špatná uchopitelnost. Tento “nový styl”, který měl sjednotit kulturu, budil rozpaky již v době svého vzniku. V poválečných Pamětech je vyjádřil i Václav Černý, jeden z mála tehdejších jasnozřivých uměleckých kritiků: “Poklonil bych se po pás, v úctě bych poklekl před tím, kdo by mě, než se dostaví konec mých dnů, přesně vysvětlil, co to je, ten socialistický realismus”.

Kurátorka: Tereza Petišková

momentálně zavřeno

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

připravujeme Unplugged

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

vernisáž 12. 8. 16:00

Jak k nám?

Mapa a další informace