Galerie Rudolfinum

Vstupné

Flaesh

Plné vstupné: 130 Kč
Snížené vstupné: 80 Kč

Vstupenka platí pro volný vstup na jeden doprovodný program

Snížené vstupné:

  • novináři
  • senioři (63+)
  • studenti
  • držitelé ZTP
  • abonenti České filharmonie
  • držitelé průkazu ISIC, ITIC, AICA, IAA/AIAP, UHS, ARTcard

Další slevy mohou uplatnit členové klubu OTEVŘENÝ DIALOG, informace: pliska@rudolfinum.org

Vstup zdarma:

  • členové Klubu Otevřený dialog
  • děti do 15 let
  • držitelé ZTP/P a jejich doprovod (1 osoba)
  • držitelé průkazů ICOM
dárkové vstupenky

dárkové vstupenky

Dárková vstupenka na výstavu Jako tip na vánoční dárek jsme pro Vás připravili dárkové vstupenky, které si můžete zakoupit již nyní za cenu 120 CZK. Vstupenka platí na jakoukoliv výstavu v roce 2016, včetně právě probíhající výstavy Flaesh. Při zakoupení této vstupenky není možné uplatnit žádné slevy.

pokladna

pokladna

úterý–středa, pátek–neděle: od 10.00 do 17.30 hodin
čtvrtek: od 10.00 do 19.30 hodin
tel. +420 227 059 309
pokladna@rudolfinum.org

bezbariérový přístup

bezbariérový přístup

Doprava

metro A – Staroměstská (nepřístupná)
tramvaj č. 17, 18 – stanice Staroměstská (běžné vysokopodlažní tramvaje)
autobus č. 133 – stanice Staroměstská (70% spojů zajišťují nízkopodlažní autobusy; viz. jízdní řád: www.dpp.cz o víkendu jsou všechny spoje na této lince nízkopodlažní)
tramvaj č. 12, 20, 22 – stanice Malostranská (běžné vysokopodlažní tramvaje) – vzdálenost cca
450 m

Parkování

3 vyhrazená parkovací místa na nám. J. Palacha (ulice 17. listopadu, u stanoviště taxi) – vzdálenost cca 150 m
podzemní garáže na nám. J. Palacha – vyhrazená místa v každém podlaží

Vstup

v celém objektu jsou velké, těžké dvoukřídlé dveře bez prahů
ve výstavních prostorách jsou většinou otevřená obě křídla všech dveří
v opačném případě je možné o jejich otevření požádat. (Není-li uvedeno jinak, položka “průjezd” v textu znamená šířku průjezdu při otevření obou křídel.)
informace o přístupu do všech částí Galerie Rudolfinum jsou k dispozici na pokladně a na vrátnici (služební vchod galerie Rudolfinum).

Hlavní vstup do galerie

15 schodů k vstupním dveřím, 1 křídlo po otevření průjezd 90 cm
11 schodů k pokladně
od pokladny dveře do dvorany – 1 křídlo po otevření průjezd 90 cm

Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu

přístup postranním vchodem (služební vchod Galerie Rudolfinum, volně přístupný) – cca 30 m směrem doprava od hlavního vchodu; jsou zde umístěny zřetelné ukazatele směru pro vozíčkáře a návštěvníky s dětskými kočárky
vstup přes dvoukřídlou kovovou branku, otevřené křídlo 77 cm, možnost otevření 2. křídla – 86 cm
před vstupem do budovy schod 7 cm; přímo před schodem je umístěn zvonek, kterým můľe návštěvník přivolat pracovníka ostrahy objektu, jež mu pomůže překonat nízký schůdek
2x dvoukřídlé dveře, 1. dveře – 1 křídlo po otevření průjezd 63 cm, při otevření obou křídel průjezd 140 cm,
2. dveře – 1 křídlo po otevření průjezd 73 cm, po otevření průjezd 140 cm (mezi 1. a 2. dveřmi prostor cca 190×250 cm)

V případě zájmu je možné si invalidní vozík zapůjčit přímo v galerii. Při vaší návštěvě kontaktujte prosíme pokladní nebo kustody galerie.

návštěvní řád

1. Vstup do všech výstavních prostor Galerie Rudolfinum (dále jen GR) je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků GR a strážných bezpečnostní služby. Nárok na slevu na vstupném nebo na volný vstup zjistí návštěvník dle informací v pokladně vstupenek.

2. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně bezplatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30×40 cm nebo delších než 40 cm. Do sálů může návštěvník vejít s kabelkou, velké brašny přes rameno jsou akceptovatelné, ale pouze zavřené. Vrchní oděv, jako kabáty a pláště, může návštěvník taktéž odložit v šatně. V případě, že si návštěvník oblečení odložit nechce, je akceptovatelné, aby si výstavu prohlédl ve svrchním oděvu. Návštěvník přicházející do sálů s oděvem přes ruku bude požádán, aby si odložil v šatně nebo aby si oblečení oblékl. Cenné předměty (doklady, fotoaparáty, video přístroje apod.) je možné v šatně uschovat do uzamykatelných schránek nebo si je vzít s sebou do výstavních prostor ve zvláštní tašce k tomu určené, která je k dispozici v šatně.

3. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoli zvířata, s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.

4. Výstavní prostory GR jsou pro veřejnost otevřeny úterý-středa, pátek-neděle od 10.00 do 18.00 hodin a ve čtvrtek od 10.00 do 20.00 hodin. Odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na webových stránkách GR (www.galerierudolfinum.cz), na budově Rudolfina, případně v tisku a dalších médiích.

5. Návštěvníky Galerie Rudolfinum upozorňujeme, že pokladna pro výstavní prostory galerie končí prodej vstupenek 30 minut před zavírací dobou. Návštěvníci musí prostory galerie opustit do 18-ti nebo 20-ti hodin, kdy se galerie zavírá.

6. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny.

7. V sálech není dovoleno vyřizovat telefonické hovory. Do sálů není dovoleno nosit jídlo ani pití (tedy ani vodu v plastových lahvích). V sálech není dovoleno jíst, pít a kouřit. Kustodi na tuto skutečnost upozorní a požádají návštěvníka, aby se v případě potřeby napil před vchodem do sálů. Láhev s nápojem si může návštěvník ponechat v prostorách prodeje v Masarykově pracovně. K občerstvení slouží návštěvníkům Café Rudolfinum ve Sloupové síni dvorany Rudolfina.

8. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách není povoleno. Filmování a pořizování kopií dovoleno není.

9. Bezbariérový vstup do GR je personální vrátnicí Rudolfina, stejně jako přístup pro rodiče s kočárky a osoby s omezenou schopností pohybu.

10. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.

11. Návštěvníky GR žádáme, aby vždy uposlechli pokynů pracovníků GR. Pokyny jsou vydávány v zájmu jejich bezpečnosti, ochrany objektu a vystavovaných exponátů.

12. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu GR, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence policie ČR (§ 13, zák. č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů GR a vymáhán na návštěvníkovi právní cestou.

13. Připomínky, žádosti, popřípadě stížnosti mohou návštěvníci GR uplatnit písemně na webových stránkách GR (www.galerierudolfinum.cz), osobně nebo telefonicky v GR, Alšovo nábřeží 12, Praha 1, telefon: 227 059 348 nebo 227 059 349.

/* by Sinfin.cz */