Galerie Rudolfinum

Edukační prostor Artpark

Artpark nabízí přístupný model prezentace historie a současnosti umění.

Přijďte i se svými dětmi a zapojte se do interaktivních projektů a uměleckých workshopů vedených našimi lektory.
Dozvíte se zajímavé informace z uměleckého světa, které jsou součástí výzdoby prostoru. Jde
o jedinečný kreativní prostor a zároveň „učebnici“ výtvarného umění ve 3D rozměru, kde se návštěvník setkává s nejčastějšími otázkami pokládanými v galeriích a muzeích a dostává na ně
srozumitelné odpovědi. Vytváříme nový prostor pro vzdělávání nejen nejmladší generace, ale nabízíme nové podněty všem návštěvníkům galerie. Témata, která se zde otevírají, se vztahují k podobám současného umění, k jeho výstupům a návštěvníci jsou tak dobře připraveni na otázky a impulsy,
které výstavy v Galerii Rudolfinum nabízejí. Artpark nebude ani po realizaci instalace
zcela dokončený. Naopak, i v budoucnu by měla být využívána jeho mobilní povaha,
schopnost neustále se přetvářet, pokládat nové otázky a hledat na ně odpovědi.
O výtvarný koncept Artparku se postarali umělci Zbyněk Baladrán, David Kalika (Kakalík), Jiří Franta či Markéta Hlinovská.

Veřejnosti i školním skupinám nabízíme nepřetržitou nabídku programů, workshopů a dílen s přizvanými umělci. V prostoru Artparku probíhají debaty s teoretiky umění, historiky nebo umělci, připravujeme prezentace aktuálních témat či námětů spojených s probíhajícími výstavami. Pokud máte zájem o program z naší nabídky, program mimořádně připravený pouze pro vás nebo individuální výklady, obraťte se na Ondřeje Horáka: horak@rudolfinum.org nebo na číslo +420 227 059 346.

Artpark se nachází v přízemí galerie, sousedí s kavárnou a vchod je přímo z dvorany Rudolfina.

Otevírací doba: každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

stálé programy pro školy

stálé programy pro školy

Speciální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia zahrnují komentované prohlídky, workshopy a výtvarné dílny. Programy nabízíme na 60, 90 a 120 minut (případně dle dohody) od úterý do pátku (10 – 17h). Vstupné a programy s lektory jsou pro organizované nebo školní skupiny zdarma.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat Ondřeje Horáka na emailové adrese horak@rudolfinum.org.

Příběh uměleckého díla
MŠ/ZŠ 60/90/120
Program je prvním nahlédnutím do světa umění. Podíváme se společně na to, co je umění a kde všude ho hledat. Zjistíme, jak mohou umělecká díla vypadat dnes. Pomocí zábavných her a výtvarných aktivit odpovíme na otázku “Koho a co potřebuje umělecké dílo ke svému životu?” Zahrajeme si postupně na umělce, kurátory a diváky a najdeme nejvhodnější místo pro vystavení uměleckých děl, která vzniknou.

Umí současní malíři malovat?
ZŠ/SŠ 90/120
Proč dnes vypadá umělecké dílo jinak než kdysi? Co se stalo v umění během 19. století a jak tyto události ovlivnily vývoj umění ve 20. století? Na tyto a další otázky najdou žáci odpověď v rámci svého vlastního pátrání v Artparku. Proměnu výtvarného názoru této epochy zažijí i ve své vlastní výtvarné tvorbě. Dostanou se od tradiční malby až k novým médiím 20. a 21. století. V závěrečném workshopu si vyzkouší tvořit jako postmoderní umělci na zadání jako performance, site-specific, bodyart a další.

programy k aktuální výstavě

programy k aktuální výstavě

Speciální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia zahrnují komentované prohlídky, workshopy a výtvarné dílny. Programy nabízíme na 60, 90 a 120 minut (případně dle dohody) od úterý do pátku (10.00-17.00). Programy jsou zdarma. V případě zájmu kontaktujte Ondřeje Horáka na adrese horak@rudolfinum.org.

Uměl(eck)á krajina
MŠ/ZŠ 90-120min
Na výstavě Nervous Trees Krištofa Kintery není divák jen pozorovatelem, ale zároveň může přímo vstupovat do jeho díla. Kintera nevytváří pouze díla, která následně vkládá do prostoru galerie, ale zároveň i přetváří prostor samotný. Návštevník tu např. vstupuje do umělcovy fantaskní krajiny vytvořené ze součástek elektronických zařízení. V závěrečném workshopu vytvoříme laboratoř, ve které budou žáci experimentovat s různými materiály a vytvoří vlastní krajinné panorama „vyrůstající“ v prostorách Artparku.

Postnaturalia. Umění je hra.
ZŠ/SŠ 90-120min
Krištof Kintera je mistrem ve vytváření magických prostředí a fantaskních objektů svádějících ke hře. V programu se budeme zabývat fenoménem hry v současném umění – ať už hry, kterou se baví sám autor nebo té, do které zatahuje diváka. Hra má vždy své specifické prostředí, čas a pravidla, čímž vytváří prostor pro něco nového a zcela nečekaného. Na závěr programu si žáci zkusí vytvořit návrh své vlastní hry – počítačové, deskové nebo reálné a to v kulisách Kinterovy výstavy.

Pozor! procházíte stavbou
ZŠ/SŠ 90-120min
Vystavující umělec pojímá svérázným způsobem samotný prostor výstavních síní galerie. Nabourává tabu nedotknutelnosti historické hodnoty místa. Přikrývá, obestavuje, modeluje prostor a tím mění jeho význam. V programu se pokusíme navázat na tento Kinterův postup a v závěrečném workshopu navrhneme novou podobu tradičních míst budovy jako jsou dvorana, schodiště, kavárna, vstupní hala, záchody nebo předpolí galerie. Pro inspiraci se podíváme i do zákulisí Galerie Rudolfinum běžně veřejnosti nepřístupného. Během workshopu využijeme možnosti digitální úpravy fotografií, smartphony jsou na programu vítány.

fotogalerie

fotogalerie

/* by Sinfin.cz */