Galerie Rudolfinum

Tváře

Fenomén tváře ve videoartu

21. 6. 2012 – 16. 9. 2012
velká galerie
Kurátor: Ladislav Kesner

Lidská tvář byla tradičně jedním z hlavních témat výtvarného umění, v němž utvářela základní prvek žánru portrétu a autoportrétu. Příchod pohyblivého obrazu – nejprve filmu, později videoartu – ve 20. století otevřel zcela nové možnosti a dimenze jejího znázorňování.

o výstavě

Výstava Tváře, představující osmnáct děl převážně klíčových uměleckých osobností videoartu od jeho počátku v 60. letech do 21. století, dokládá sílu oné aliance, která se v posledních padesáti letech vytvořila mezi tváří a videem. Nabízí pohled na to, jak specifický charakter a možnosti videa a videoinstalace nejen přinesly nové způsoby zachycení tváře v obraze, ale také různé polohy jejího fungování coby obrazu.

Video a videoinstalace umožnily zobrazit tvář a aspekty jejího významu a vnímání, které starší vizuální média nezachytila – především dovolují zachytit pohyb tváře a dynamiku jejího výrazu a tím zkoumat její roli svébytného obrazového média. Tím se znovu dostala do popředí některá z tradičních velkých témat výtvarného umění – vztah podoby a Já, zkoumání identity, emocí a jejich výrazu či zobrazení stavů mysli. Vystavená díla dokládají nezastupitelnou roli, která v současnosti videoartu náleží v reflexi nad těmito základními kategoriemi lidství. Současně ukazují, jak se tvář – jako námět, obrazový „materiál“ a fenomén – stala primárním prostředkem, skrze nějž může video obrazově reflektovat svojí vlastní piktorialitu a povahu audiovizuálního média.

Vystavující umělci:

Marina Abramović
Vito Acconci
Peter Campus
Juan Manuel Echavarría
Douglas Gordon
Franz Gratwohl
Freya Hattenberger
Nan Hoover
Bruce Nauman
Nam June Paik
Ulrike Rosenbach
Steina
Miloš Šejn
Fiona Tan
Bill Viola
Peter Weibel

vstupné

vstupné

Vstupné

Plné: 130 Kč
Snížené: 80 Kč

publikace

publikace

  • Tváře, Ladislav Kesner, Galerie Rudolfinum 2012
reprodukce

reprodukce

Fiona Tan - Saint Sebastian. Instalace z Tate Modern, Londýn 2005
Fiona Tan - Saint Sebastian. Instalace z Tate Modern, Londýn 2005
Bill Viola - Memoria, 2000, 30:00 min. Performer: John Malpede, © Photo: Kira Perov
Bill Viola - Memoria, 2000, 30:00 min. Performer: John Malpede, © Photo: Kira Perov
Ulrike Rosenbach - Mutterliebe, 1977, 04:59 min., © Courtesy of imai - inter media art institute, Düsseldorf
Ulrike Rosenbach - Mutterliebe, 1977, 04:59 min., © Courtesy of imai - inter media art institute, Düsseldorf
Marina Abramović - Spirit House - Dozing Consciousness, performed for video Amsterdam, 1997, © Netherlands Media Art Institute Amsterdam
Marina Abramović - Spirit House - Dozing Consciousness, performed for video Amsterdam, 1997, © Netherlands Media Art Institute Amsterdam
Peter Campus - Four Sided Tape, 1976, 03:20 min., © Courtesy of the artist
Peter Campus - Four Sided Tape, 1976, 03:20 min., © Courtesy of the artist

další fotogalerie

/* by Sinfin.cz */