Galerie Rudolfinum

Před tabulí s Pavlem Vančátem - Jak se má pan Talířek?

JUERGEN TELLER: ENJOY YOUR LIFE!
2. 3. 2017, 18.00–19.00
Artpark, Galerie Rudolfinum

Juergen Teller (český Talíř) je jedním z nejvýznamnějších dovršitelů prolínání užité a umělecké fotografie, který ve své tvorbě s potěšením i ironií zaměňuje role služebníka média i celebrity současného umění. Právě o předpokladech, předchůdcích a paralelách tohoto prolínání bude pojednávat prezentace Pavla Vančáta Před tabulí.

o akci

o akci

PAVEL VANČÁT (*1976) je kurátor a teoretik fotografie. V letech 2005-2009 studoval na VŠUP, v rámci studia se podílel na výstavě Husákovo 3+1. V letech 2008-10 působil jako kurátor Galerie Klatovy/Klenová. Od roku 2008 se podílí na organizaci soutěže diplomových prací studentů evropských uměleckých škol StartPoint. Přeložil knihu Susan Sontag O fotografii (2002) a působí v redakci časopisu Fotograf. V roce 2011 kurátorsky připravil v Galerii Rudolfinum výstavu Mutující médium.
—-
Podvečerní prezentace přizvaných hostů z řad umělců, teoretiků či filmových kritiků se konají v edukačním centru Artpark v Galerii Rudolfinum a jsou určeny široké veřejnosti. Koncept prezentací a výběr hostů souvisí s právě probíhající výstavou Juergen Teller: Enjoy Your Life!.

/* by Sinfin.cz */