Programy pro školy

Speciální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia zahrnují komentované prohlídky, workshopy a výtvarné dílny. Programy nabízíme na 60, 90 a 120 minut (případně dle dohody) od úterý do pátku (10.00 – 17.00). Programy jsou zdarma pro členy Klubu Otevřený dialog, pro ostatní školní skupiny platí cena 300 Kč za program (+30 Kč/student nad 15 let).

Rezervace posílejte Zdence Švadlenkové na email svadlenkova@rudolfinum.org.

Programy k výstavě Petr Písařík SPACE MAKER

Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem
60min.
Studenti se seznámí se základními principy tvorby autora, jeho inspiračními zdroji a způsobem práce v kontextu současného umění. Představíme kurátorský záměr a okolnosti, za nichž výstava vznikala.

Podle (ne)pravidel
ZŠ/SŠ 90/120
Abstraktní umění a výtvarný jazyk v průběhu 20 století.

Petr Písařík se věnuje objektům a abstraktním kompozicím. Inspirací jsou mu krajiny, ovšem krajiny vnitřní, krajiny výtvarného jazyka. Hraje si s naším vnímáním, jeho malby jsou plné třpytivých detailů, zářivých barev, ale také jemných náznaků. Vždy je jim ale vlastní dokonalá kompozice, která vytváří novou realitu a vzápětí se zase změní. Projdeme společně výstavou Petra Písaříka a všimneme si mimo jiné jeho práce s prostorem a kompozicí. Pokusíme se najít paralely v dějinách výtvarného umění 20 století a na závěr se pokusíme vytvořit vlastní manifest, na jehož základě budeme tvořit.

Krabice nebo sen?
ZŠ/SŠ 90/120
Písařík ve svém díle pracuje s mnoha překvapivými materiály. Jeho tvorba je proměnlivá, rozbíjí celkový obraz světa a znovu jej spojuje po svém. Vytváří proud neustálých materiálových proměn, v prostorách galerie se objevují fiktivní krajiny. Pro své objekty používá předměty denní potřeby, avšak v kombinaci s třpytivými povrchy nebo hutnými nánosy barev vytváří mikrosvěty až pohádkově snové. Důležitým přístupem v jeho tvorbě je optický klam (barevné průhledy, zdánlivě zrezlý povrch objemných kvádrů, torz nábytku atd.) a diváka rád mate. V této dílně se budeme věnovat specifické práci s materiálem a změnám, či klamům, kterých lze za pomoci výtvarného jazyka a transformace uměleckých i neuměleckých předmětů docílit. Začneme komentovanou prohlídkou výstavy a pak se přesuneme do Artparku, kde bude probíhat workshop.

Všechna jména kapitána!
1. stupeň ZŠ/MŠ, 90 min., max. 15 dětí + 2 pedagogové
Program pro první stupeň a poslední třídu mateřských škol je postaven na materiálové povaze objektů Petra Písaříka a s jejich příběhovým potenciálem. Součástí je vyprávění o kapitánovi a jeho lodi. Rozvíjí kreativitu a fantazii. Má ekologický podtext, což souvisí s Písaříkovými recyklačními technikami. Obsahuje několik výtvarných aktivit ve výstavě a Artparku.

Program v Artparku

Příběh uměleckého díla
MŠ/ZŠ 60/90/120
Program je prvním nahlédnutím do světa umění. Podíváme se společně na to, co je umění a kde všude ho hledat. Zjistíme, jak mohou umělecká díla vypadat dnes. Pomocí zábavných her a výtvarných aktivit odpovíme na otázku “Koho a co potřebuje umělecké dílo ke svému životu?” Zahrajeme si postupně na umělce, kurátory a diváky a najdeme nejvhodnější místo pro vystavení uměleckých děl, která vzniknou.

 

Naše lektorky

Bc. Daniela Grohová – lektorka, absolventka PedF UK oboru Francouzský jazyk a literatura, momentálně studuje Divadelní fakultu AMU, obor Autorské herectví a pegagogika. Iniciátorka festivalu Kočí v Chodči, spolupracuje s iniciativou Sametové posvícení.

Mgr. Kateřina Lahodová – lektorka, vystudovala dějiny umění na FFUK, působí v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Je spoluautorkou knihy Klacky v galerii.

MgA. Alena Milevová – lektorka, vystudovala na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni obor Multimediální ilustrace, na Výtvarné akademii v Sofii obor malba. Aktivně se věnuje vlastní umělecké tvorbě, malířka, ilustrátorka, členka tvůrčího studia Booknworms. Vyučuje na základní umělecké škole.

Mgr. Tereza Štojdlová – lektorka, vystudovala PedF UK, obor Výtvarná výchova pro ZUŠ, vyučuje výtvarnou výchovu na 2. stupni ZŠ, profesionálně se věnuje perskému a orientálnímu tanci a vlastní tvorbě.

Mgr. Zdenka Švadlenková – lektorka, vystudovala PedF UK obor Výtvarná výchova pro ZUŠ a FF UK informační studia a knihovnictví. Spoluzakládala spolek ARTEDU, vyučovala na gymnáziu, koncipuje divadelní ateliéry ve VILE Štvanice.

Galerie zavřena

Klub Galerie Rudolfinum

Koupit členství

Připravujeme Arthur Jafa

Adresa

Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1

Vernisáž 16. 1. 2019

Jak k nám?

Mapa a další informace